Nya upphandlingsregler ställer svenska modellen på ända


Upphandlande myndigheter ska ges rätt att gå in och tolka parternas kollektivavtal. "Vi ser det här som ett direkt angrepp på den svenska modellen", säger Niklas Beckman, arbetsrättsexpert.