Nytt initiativ för att säkra tillgången till e-böcker

Folkbiblioteken vill att SKL fortsätter att arbeta för att de ska kunna bredda sitt utbud av e-böcker, visar en studie. Nu utreds möjligheten att göra en nationell upphandling.