Ökade etableringsmöjligheter för nyanlända

Personer som idag står utanför arbetsmarknaden ges ökade möjligheter till inträde eller återinträde på arbetsmarknaden.