Påminnelse: Politisk debatt om välfärden i Stockholm, 3 oktober

​Våren 2018 lägger regeringen en proposition om vinstbegränsningar för välfärdsföretag med utgångspunkt i Ilmar Reepalus utredning om vinsttak.
Vad kommer egentligen att hända med välfärden i Stockholm om förslaget förverkligas?