Presseminarium om regeringens arbete för fossilfria transporter och resor

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå dit är en omställning av transportsektorn nödvändig. Det är möjligt att bryta fossilberoendet och minska utsläppen. Sedan regeringstillträdet har regeringen ägnat mycket kraft åt detta och arbetar med ett stort antal åtgärder för att nå fram.