Regeringen ger ytterligare anslag för insatser och efterarbete med anledning av skogsbranden i Västmanland

Regeringen har fattat beslut om att avsätta ytterligare 50 miljoner kronor till Länsstyrelsen i Västmanland för att bistå i efterarbetet i brandområdet i Västmanland efter att den akuta släckningsfasen är avslutad. Detta presenterades av försvarsminister Karin Enström och civilminister Stefan Attefall under en pressträff den 14 augusti.

Pressmeddelande: Regeringen ger ytterligare anslag för insatser och efterarbete med anledning av skogsbranden i Västmanland
Uppdrag med anledning av skogsbranden i Västmanlands län
Dir. 2014:116 Skogsbranden i Västmanlandslän – lärdomar för framtiden

Socialdepartementet,
14 augusti 2014