Privata tjänsteföretag har svårt att hitta personal: "Kan inte rekrytera i den utsträckning som behövs"

​Almegas tjänsteindikator för kvartal fyra pekar på en ökad sysselsättning i den privata tjänstesektorn, men i praktiken har sysselsättningen redan börjat falla, trots att tjänsteföretagen behöver anställa mer personal.
– Företagen efterfrågar personal men kan inte rekrytera i den utsträckning som behövs, säger Lena Hagman, chefekonom på Almega.