Seminarium 16 november: Är social housing något för Sverige?

De flesta europeiska länder erbjuder någon form av särskilt billigt eller subventionerat boende för personer med lägre inkomster, det som brukar kallas affordable housing och social housing. Sverige har i stället ett system med bruksvärdeshyror utan behovsprövning, och begreppet social housing har mest använts som något avskräckande. Har vi något att lära av andra länder för att möta bostadsbristen?
Vi presenterar ny forskning som jämför insatser i några städer i Sverige och Tyskland, diskuterar förutsättningarna för social housing i Sverige och bjuder in civilsamhället och politiken till ett samtal.
Tid: 16 november, 12:00-13:00 (Lunchmacka serveras från 11:30)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm