Sju städer får pengar inom ramen för stadsmiljöavtal

Idag har Trafikverket fattat beslut om att ge sju städer ett stöd på c:a 540 miljoner kronor inom ramen för så kallade stadsmiljöavtal. Intresset för stadsmiljöavtalen har varit stort. De städer som fått tilldelning är Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund.