”Ställ klimatkrav i offentlig upphandling!”

Våra offentliga skattemedel ska inte användas till investeringar som krockar med färdplanerna och inte styr mot klimatmålen. Det skriver Magnus Höij, förbundsdirektör för Innovationsföretagen, samt ytterligare 20 företagare i innovationsbranscher.

De konstaterar:

I dag är krav på innovativa lösningar och klimatnytta inte en självklar del av offentlig upphandling. Ofta är klimatkrav mer eller mindre obefintliga. Så kan vi inte fortsätta. Innovativa lösningar och klimatnytta måste vara högprioriterat i upphandlingar och investeringar. Inte minst med tanke på de kommande jättesatsningar som regeringen aviserat inom infrastrukturen.

Debattörerna försäkrar att de kommer att göra sitt yttersta för att klimatfrågan adresseras, hanteras och linjeras med färdplanerna i de projekt som de är delaktiga i.  

I debattartikeln som publicerades i Göteborgs Posten (GP) den 10 oktober 2021, listar de åtgärder som måste genomföras för att Sverige ska nå klimatmålen.

• Alla investeringar som görs med offentliga medel måste tydligt kravställas utifrån samma klimatambitioner som i färdplanerna.

• Regeringen måste, i myndigheternas regleringsbrev, skriva in krav på att de ska agera utifrån Sveriges klimatmål och relevanta färdplaner.

• All offentlig upphandling måste följas upp och utvärderas utifrån hur väl den linjerar med Sveriges klimatmål och dessa färdplaner.

I syfte att driva på den hållbara omställningen har undertecknarna tagit fram tre konkreta åtaganden som vi alla ställer sig bakom.

• Vi gör färdplanernas åtaganden till våra egna.
• Vi ser till att de projekt som vi deltar i följer färdplanernas ambitioner.
• Vi är öppna med hur väl vi lyckas med vårt klimatarbete.

Här är samtliga undertecknare av debattartikeln:

Magnus Höij, förbundsdirektör, Innovationsföretagen

Alexandra Hagen, vd, White arkitekter AB

Ann-Louise Lökholm Klasson, vd, Sweco Sverige AB

Cecilia Granath, vd, Tyréns Sverige AB

Håkan Danielsson, vd, WSP Sverige AB

Jan Mattsson, vd, Tengbom

Johan von Wachenfeldt, vd, Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Ljot Strömseng, vd, Norconsult AB

Malin Frenning, EVP and Head of Infrastructure Division, AFRY

Mårten Leringe, vd, C.F. Møller Sverige AB

Mikael Vatn, vd, Etteplan Sweden AB

Niklas Sörensen, vd, Ramboll Sverige AB

Erik Bolander med koncernledning Bengt Dahlgren AB

Viktor Svensson, President & CEO, Rejlers AB

Anneli Liljemark, vd, Liljemark Consulting AB

Charlotte Bergman, vd, ELU Konsult AB

Daniel Nord, vd, FOJAB AB

Erik Landgren, vd, KIWA Inspecta AB

Jens Wickström, vd, Sigma Industry West AB

Sara Lindmark, vd, i3tex AB

Sara Lindmark, d, i3tex AB.

Läs hela artikeln via länken:

https://www.gp.se/debatt/st%C3%A4ll-klimatkrav-p%C3%A5-offentlig-upphandling-1.56620253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *