Strejkhotet inom post- och flygverksamhet är avvärjt

Almega Tjänsteförbunden och Seko har idag accepterat medlarnas förslag till nytt kollektivavtal för avtalsområdet Kommunikation som bland annat innefattar post- och flygverksamhet. Därmed är Sekos strejkhot undanröjt.