Support på svenska i ramavtalet för ekonomisystem?

ESV har fått ett antal frågor som rör vilket språk leverantören ska använda i supportärenden.