Samlat grepp om järnvägsunderhållet

Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade idag ett tilläggsdirektiv till utredningen om järnvägens organisation. Tilläggsdirektivet syftar till att se över hur staten kan ta ett mer samlat grepp om järnvägsunderhållet. Därtill har regeringen beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att bland annat utreda och redogöra för alternativa former för organisering av underhållet av järnvägen.

Pressmeddelande: Tilläggsdirektiv för att utreda hur staten kan återta kontrollen över järnvägsunderhållet

Näringsdepartementet,
19 december 2014