Underskott i statens budget i juni

Saldot i statens budget i juni blev ett underskott på 33,4 miljarder kronor. Det är en försämring med 4,3 miljarder kronor jämfört med juni föregående år. Trots underskottet i juni visar budgeten hittills i år ett överskott på 16,7 miljarder kronor.