Uppdrag att utreda och föreslå en modell för att samla kunskap om prostitutionen över tid

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå en modell för att följa prostitutionens omfattning och utveckling över tid.

Regeringsuppdrag från Socialdepartementet, Regeringen