Viktigt värna lokalt självstyre

Med den statliga granskningen av Nya Karolinska Solna riskerar regeringen det kommunala självstyret.