Allt Du behöver för en effektivare arbetsdag!

Procurator är en totalleverantör med stark lokal förankring. Vi erbjuder förbrukningsvaror till alla företag och verksamheter inom såväl offentlig som privat sektor. Företaget, som är privatägt, har 600 anställda och omsätter cirka 1 500 MSEK. Procurator är marknadsledande inom sina verksamhetsområden och arbetar efter principen; en order, en leverans, en faktura, vilket leder till en bättre totalekonomi. Vi jobbar med de största leverantörerna inom respektive områden och tar även en aktiv roll i utvecklingen av nya produkter.

I produktsortimentet återfinns Sveriges bredaste urval av personlig skyddsutrustning, kontors-, städ- och serveringsartiklar, hygien-/torkpapper samt emballage. Vidare analyserar vi dina behov och risker under arbetsdagen och hjälper dig med eventuella önskemål om utbildning.

Under de senaste åren har Procurator expanderat kraftigt bl.a. genom förvärv av mindre lokala grossistverksamheter. Det är viktigt för oss att finnas nära våra kunder. Med kompetent personal och hög servicegrad arbetar vi för att förenkla och förbättra. Samtidigt finns det mycket att vinna på att samla funktioner centralt. En ökad koncentration av administration, inköp och lager ger fördelar som ökar utrymmet för bättre och effektivare lösningar för våra kunder. Med sinne för helheten och fokus på detaljerna är det Procurators mål att vara det bästa grossistföretaget för försörjning av förbrukningsmaterial.

Den offentliga förvaltningen ställer höga krav på sina leverantörer vilket innebär att vi ständigt befinner oss i en utvecklingsprocess för att möta dessa. I flera avseenden är den offentliga sektorn drivande i frågor kring miljö och kvalitet och vi tar aktiv del i de diskussioner som förs gällande olika former för upphandling inom ramen för LoU. Det ger oss möjligheter att utveckla bättre metoder och system för att leva upp till de krav som marknaden ställer. Det skapar affärsmässigt hållbara inköp för våra kunder.

För Procurator och våra kunder är det viktigt att ta ett helhetsgrepp på affären. Det lägsta priset är inte alltid det ekonomiskt mest fördelaktiga. Genom att löpande följa upp förbrukningen och ge förslag till förändringar kan kostnadsbesparingar göras. En samlad logistik och distribution i kombination med elektronisk handel är bra exempel på hur rutiner för beställningar, avrop och leveranser kan bli effektivare. Med ökad avtalstrohet och bättre möjligheter att förutse behoven finns mycket att vinna för alla parter.

Lokalt efterfrågar många möjligheten att handla direkt ur butik och i nuläget finns Procurator representerat på 22 orter i landet. Det är främst vid utprovning av t.ex. arbetskläder och skor som den lokala närheten är angelägen. Men även vid kompletterande beställningar där man omedelbart behöver material kan det vara en fördel att hämta direkt från butik eller lager. I de fall man inte har möjlighet att besöka någon av våra butiker sker visning, utprovning och utbildning av upphandlat sortiment på plats hos våra kunder.

Procurator har sitt huvudlager i Malmö som också är säte för vårt huvudkontor med samlade funktioner kring ekonomi, IT, marknad, miljö, kvalitet och produktutveckling. Förutom i Sverige och de nordiska länderna bedriver Procurator verksamhet även i Baltikum och Polen.
Hos oss finns alla möjligheter till ett effektivt, lönsamt och kostnadseffektivt samarbete.

Företagsnamn:
Procurator AB

Omsättning:
1400 Mkr

Antal anställda i Sverige:
Ca 500

Huvudkontor:
Malmö

Regional representation i Sverige:

Rikstäckande

Certifieringar miljökvalitet:
ISO 14001, ISO 9001

Kontaktperson:
Jonas Sandberg
Telefon: 040-671 90 19
E-post: jonas.sandberg@procurator.se

Hemsida:
www.procurator.net

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *