Är kommunerna rustade för sämre tider? Så kan kommunen ta bättre investeringsbeslut om nya skolor

Den svenska välfärden står inför stora utmaningar de kommande tio åren, inte minst inom förskola och skola. De flesta kommuner växer kraftigt, särskilt då det gäller barn och unga, samtidigt som kommunernas skolor är i stort behov av renovering och upprustning. Investeringsbehovet är därför stort.
Medverkande: Mattias Bokenblom, Forskningsansvarig på Kommuninvest, Lena Dahlstedt, Stadsdirektör Nacka kommun, Stadsledningskontoret, Elof Hansjons, Kommunalråd Södertälje kommun, August Isacsson, Student på KTH inom Fastigheter & Finans, Thomas Jansson, Sverigechef Parmaco, Anna Kadefors, Professor, Institutionen för fastigheter och byggande på KTH, Annika Westh, Ordförande i Öckerö Kommuns fastighetsbolag
Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *