Helena Rosén Andersson från Advokatfirman Lindahl utsedd till nytt justitieråd

Helena Rosén Andersson, advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl, har idag av regeringen utnämnts till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen med start den 2 oktober 2017. Helena är en av landets ledande experter inom offentlig upphandling och tvistlösning. Det är väldigt glädjande att en av Sveriges skickligaste advokater nu fortsätter bidra med sina värdefulla tjänster för den svenska rättstillämpningen. Helena har under flera år utvecklat såväl kollegor som den juridiska rådgivningen på advokatbyrån och med regeringens beslut kommer ännu fler att få glädje av Helenas kompetenta insatser eftersom justitierådets uppgift är att författa vägledande domstolsavgöranden.
– Att utnämnas till justitieråd är något som inte dyker upp varje dag. Justitierådstjänsten är ett hedersuppdrag som få har möjlighet att erhålla. Jag är därför mycket stolt över utnämningen. Med min passion för juridik kopplat till min långa erfarenhet kommer uppdraget att vara en spännande och utvecklande utmaning för mig, säger Helena Rosén Andersson.
Gedigen erfarenhet
Helena har mer än 25 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete både från domstol och från advokatbyrå. Som domare har hon bland annat arbetat med tvistemål. Under de senaste 10 åren har hon huvudsakligen arbetat med offentlig upphandling och anknutna rättsområden och har därmed biträtt uppdragsgivare inom den offentliga sektorn. Helena är också redaktör och huvudförfattare av Wolters Kluwers kommentarer till lagarna om offentlig upphandling och deltar aktivt i den rättspolitiska debatten inom det upphandlingsrättsliga området. Hon har frekvent föreläst om upphandlingsrätt och processrätt vid Göteborgs Universitet. Dessutom är hon styrelseordförande i Upphandlingsrättsliga föreningen med säte i Göteborg.
” when you become a judge, you fiercely defend only one client – the law”
– Min nya roll kommer förstås att skilja sig en del ifrån min nuvarande, inte minst vad gäller klientlojaliteten säger Helena och förtydligar med ett aktuellt citat från Neil Gorsuch, som nyligen nominerats till domare i USA:s högsta domstol ” when you become a judge, you fiercely defend only one client – the law”. Ett citat som mycket väl beskriver min nya tjänst som domare med titeln justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen betonar Helena.
Domarens oberoende är en nödvändig del i en demokratisk rättsstat och därför utnämns domare genom s.k. fullmakt av regeringen. Den svenska rättsskipningens självständighet i förhållande till regering/riksdag och myndigheter och den svenska domarens rättsställning är reglerad i grundlag, 11 kap. regeringsformen.
Inte bara jurist
En annan sida av Helena Rosén Andersson är hennes brinnande intresse för konståkning och i synnerhet Lerums Konståkningsklubb där hon sedan 2008 är ordförande.
– Klubben startades av mina föräldrar och är idag en förening med både bredd och elit berättar Helena som själv varit aktiv åkare och som har en dotter som tävlar i Svenska Konståkningsförbundets elitserie. Förutom mitt uppdrag att som ordförande leda klubbens verksamhetsutveckling är jag ansvarig för gräsrotsverksamheten. Att av enbart ideella skäl tillbringa en söndagmorgon i hallen tillsammans med barnen ger mig både glädje och energi.
En uppskattad och kompetent partner
– Vi på Hexanova Media Group och Offentliga Affärer har ett intimt samarbete med Advokatfirman Lindahl sedan många år säger Urban Nilsson, VD på Hexanova och gratulerar nu Helena till hennes nya tjänst. Jag vill också passa på att tacka för ett antal gemensamma år då vi samarbetat med Helena både som uppskattad talare och debattör på exempelvis Upphandlingsdagarna och på våra årliga evenemang i Almedalen, men också som aktiv och kompetent skribent i Offentliga Affärer.

Fakta om Helena Rosén Andersson

 
Helena_Rosen-Andersson_klar.jpg
Utbildning:
Jur. kand., Lunds universitet – 1990
University of London, L.L.M. – 1997
Arbetserfarenhet:
Mölndals tingsrätt, Tingsnotarie – 1991-1993
Hovrätten för Västra Sverige, Hovrättsfiskal och hovrättsassessor – 1993-1999
Regeringskansliet, Utredningssekreterare och rättssakkunnig – 1999-2005
Advokatfirman Lindahl KB, Advokat 2008-2017

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *