Hur kan vi vara innovativa i den offentliga affären?

Allt fler vill vara innovativa i den offentliga affären. Vi går igenom vad som krävs, hur man kan vara innovativ, vilka nyheter som finns på den offentliga marknaden, inom vilka områden innovativa affärer kan bidra till nytänkande och innovation. Hur skapas en god innovativ offentlig affär?
Medverkande: Catharina Piper, Advokat och partner, Moll Wendén Advokatbyrå, Elisabeth André, Advokat och partner, Moll Wendén Advokatbyrå, Maria Öhman, Strateg, Upphandlingsmyndigheten
Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.