”Idrotten stärker samhället”

Sex av tio svarar att tillgången till idrottsanläggningar har mycket stor betydelse för barn och ungas hälsa och utveckling. På frågan om vilket parti som har bäst politik gällande idrott och föreningsfrågor svarar fler än hälften att de inte vet.
Samtidigt som politikerna gärna bedyrar att de ser den samhällsnytta som idrottsrörelsen bidrar med, tas insatserna ofta för givna, skriver Björn Eriksson och Stefan Bergh från Riksidrottsförbundet.
I en debattartikel i Dagens Samhälle pekar de på vad hur ”idrotten behöver utvecklas för att vi tillsammans ska bidra till det Sverige där vi vill leva tillsammans”:

  • Föreningen är även i framtiden en viktig plats för idrotten och samhället. Den står för en demokratisk och öppen struktur som vi ska utveckla och vårda.
  • En ny syn på träning och tävling som gör att fler vill idrotta längre.
  • Inkluderande och jämställd idrott där alla som vill känner sig välkomna för den hen är.
  • Ett stärkt ledarskap.

– Vi behöver rätt förutsättningar och politiker som tror och vågar satsa på långsiktiga investeringar. Vi bygger Sverige långsamt. Ge oss tid, plats, stöd och tålamod men våga också ta strid för fler idrottsytor och ännu bättre förutsättningar. Då kan vi tillsammans göra Sverige starkare, avslutar Eriksson och Bergh.
Bilden: Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *