Inrätta insatsstyrka för upphandling

Det är hög tid att bygga en insatsstyrka för den offentliga affären, tycker en grupp sakkunniga inom offentlig upphandling.
Deras upprop publiceras i Dagens Samhälle den 14 juni 2017. ”De offentliga inköpen kan effektiviseras mycket mer. En grupp experter med kompetens, drivkraft och engagemang för att skapa det bästa med våra skattepengar kan vara en viktig del i detta”, skriver gruppen där bl.a. Fredrik Tamm, grundare av DoubleCheck AB, Björn Bergström, jurist på Rambergs advokater, och Ulrika Ajax, sakkunnig inom inköpsutveckling och seniorkonsult på Sentensia, ingår.
Debattörerna påpekar att det finns en potential att effektivisera de offentliga inköpen, men att få gör något åt det. Varje procents effektivisering är värd åtta miljarder kronor, pengar som kan användas för vård, skola, omsorg och försvar eller andra angelägna åtgärder, menar de.

Inget har hänt
Sedan den nationella upphandlingsstrategin såg dagens ljus inför Almedalsveckan 2016 verkar inget ha hänt, tycker experterna. Regeringens stöd för att starta Upphandlingsmyndigheten och att ta fram en nationell upphandlingsstrategi ”är viktiga steg, men de räcker inte”, anser de sakkunniga och menar att det behövs konkreta åtgärder för att ta frågan vidare.
För att åstadkomma en förändring tar de därför initiativ till genom sitt upprop. De vill se en insatsstyrka ”som bygger på kompetens, drivkraft och engagemang för att skapa det bästa med våra skattepengar – med den extra bonusen att vi får mer värde ut av varje skattekrona att använda till välfärden.”

En grupp experter
Det handlar om en grupp experter ”som genomför konkreta uppdrag för stat, kommun och landsting när problembilden är komplex eller inte ens är definierad och där medlemmar i insatsstyrkan kan kombinera flera olika kompetensområden för maximal effekt. Med syftet att resultateten av uppdraget ska redovisas öppet, så att fler kan lära av varandra.”
De sakkunniga som initierat uppropet säger sig vara ”beredda att göra insatser för att skapa bättre offentliga affärer” och är beredda att själva utgörs kärnan i insatsstyrkan. ”Totalt ska vi samla tolv personer med hög integritet, en djup kompetens inom sitt område och en förmåga att lösa problem”, heter det i uppropet. Personerna i insatsstyrkan ska ”finnas tillgängliga för de upphandlande myndigheterna som är villiga att bli bättre.”

Finansiering
Finansieringen av insatsstyrkans arbete ska varje myndighet själv stå för, anser gruppen. Men för att minska tröskeln att våga förbättra sig – samt för att visa de makroekonomiska effekterna – bör civilministern och Finansdepartementet skapa en stödfinansiering som står för hälften av varje myndighets investering.
”För att göra insatsstyrkan komplett behövs fler personer. Vi vill uppmana den som delar vår bild och som anser sig kunna bidra till en insatsstyrka att anmäla sitt intresse. Med hjälp av Sveriges bästa kompetenser inom sina områden, kan vi lösa frågor som tidigare varit omöjliga att lösa. Det kräver mod och det kräver tid, och det är möjligt. Låt oss göra den offentliga affären till verktyget för en modernare och bättre fungerande välfärd – och låt oss göra det nu”, avslutas uppropet.
Undertecknare är följande:
Fredrik Tamm, sakkunnig inom offentlig marknad, grundare av DoubleCheck AB
Björn Bergström, sakkunnig offentliga affärer, jurist Rambergs advokater
Ulrika Ajax, sakkunnig inköpsutveckling, seniorkonsult, Sentensia
Sebastian Nordgren, sakkunnig kategoristyrning/inköpsutveckling, inköpschef Nacka kommun
Björn Elmqvist, sakkunnig leverantörsstyrning, jurist och grundare av Elmsquared
Lilian Klasson, sakkunnig digitalisering samt verksamhets- och ledarutveckling, grundare av Stratvise
Björn Axelsson, sakkunnig inköpsstrategi, professor emeritus Handelshögskolan i Sthlm
Johan Almesjö, sakkunnig verksamhetsstyrning, vd HBV.
Läs hela uppropet via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skapa-en-insatsstyrka-offentlig-upphandling-17567
Bilden: Ulrika Ajax, sakkunnig inköpsutveckling, seniorkonsult, Sentensia. Foto: Bo Höglander.

0 thoughts on “Inrätta insatsstyrka för upphandling

  1. Hej,
    Läst artikeln och kan komplettera med min åsikt som egenföretagare och under många år arbetat med upphandlingar. Min bestämda uppfattning är att Stat och kommun lätt kan spara 10 % av inköpskostnaderna totalt sett, sannolikt betydligt mer, genom att ändra delar i LOU på så sätt att upphandlarna inte kan kringgå LOU genom att utforma förfrågnings underlagen på ett sådant sätt att de styrs till given leverantör samt att ta bort alla hinder för genomlysning vilka gör att det inte går att se vad som egentligen upphandlas/leverars ställt mot förfrågan ( dvs mörka upphandlingen). Ett enkelt sätt att ändra i LOU är att alltid ställa funktionsfrågor i stället specifika produktkrav samt att inte acceptera sekretess på annat än personuppgifter. Det har dessutom gått inflation i att ställa olika typer av certifierings krav vilket också är ett sätt för upphandlarna att styra till given part. Detta kan enkelt ändras genom att ställa faktiska kunskapskrav om det överhuvudtaget behöver ställas den typen av krav som i praktiken utesluter alla mindre och medelstora företag att deltaga i upphandlingar fast de oftast sitter på den ”riktiga” kunskapen i forma av erfarenhet och anlitas av den som tagit uppdraget i fråga.

Lämna ett svar till Erik Frisell Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.