Klimatsmart datacenter för Göteborg Energi

Coromatic har vunnit en upphandling och ska nu bygga och leverera ett nyckelfärdigt datacenter till Göteborg Energis dotterbolag GothNet.
Det framgår av ett pressmeddelande. Coromatic kallar sig ”den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur”, så kallad Critical Facilities Solutions.

 Bakgrunden till affären är att efterfrågan på fysiska lokaler för placering av servrar och annan utrustning ökar kraftigt i Göteborg. Datacentret kommer att ligga på Hisingen i Göteborg och ska vara i drift till sommaren 2018.

 – Genom att bygga nytt ökar vi inte bara kapaciteten utan också redundansen och säkerheten för våra kunder. Våra datacenter är knutpunkter som är strategiskt placerade i vårt stadsfibernät vilket också är till nytta för kunderna, säger Sofia Söder VD på GothNet.
Byggs med modulär teknik
Det nya datacentret kommer att byggas så klimatsmart som möjligt och byggnationen kommer att ske i etapper med så kallad modulär teknik. Genom denna metod kan datacentret enkelt byggas ut vartefter effektbehoven och efterfrågan från kunder ökar.
Coromatic ansvarar för hela uppdraget, från markarbete och projektering till design och installation. All el som används i datacentret är miljömärkt och den värme som alstras kommer att återvinnas i Göteborg Energis fjärrvärmenät. När datacentret är fullt utbyggt kan det leverera cirka fyra gigawattimmar värmeenergi vilket räcker till att värma upp ca 200 villor.

– Vi är naturligtvis mycket glada för det förtroende som Göteborg Energi givit oss och vi ser fram mot att hjälpa till med att stärka upp infrastrukturen i Göteborg ytterligare och göra det på ett klimatsmart sätt. Genom att bygga datacentret i olika moduler blir det enkelt att kunna växla upp kapaciteten i takt med att behoven ökar, säger Thomas Wunger, ansvarig för datacenter på Coromatic.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.