Kommentus tecknar avtal med Adobe

Ett unikt avtal mellan SKL Kommentus och Adobe ger kommuner, landsting och statliga myndigheter möjlighet att erbjuda medborgarna kostnadseffektiva och enkla e-tjänster.

Pressmeddelande

Avtalet med Adobe innebär att SKL Kommentus kan använda sig av Adobes produkter och verktyg för att ta fram olika e-tjänster för offentlig sektor. Genom avtalet kan hela den offentliga sektorn få tillgång till dessa e-tjänster.

– Äntligen kan vi erbjuda den offentliga sektorn e-tjänster som kostnadseffektivt och enkelt förenklar möjligheten att erbjuda e-tjänster till medborgarna, säger Johan Axell, affärsområdeschef SKL Kommentus Media.

Under våren 2011 kommer ett antal e-tjänster att finnas klara för avrop. E-tjänsterna består av ansökningar och anmälningar som kommunerna kräver in från sina medborgare och företag inom olika verksamhetsområden.

– E-tjänsterna kan signeras elektroniskt genom valfria certifikat och kan skickas direkt till myndighetens mottagaradress för vidare integration mot verksamhetssystemen, säger Anders Glennhage, projektledare vid SKL Kommentus för de nya e-tjänsterna.

Dokumentet kan även sparas enligt Riksarkivets regler i PDF/A.

SKL Kommentus kvalitetssäkrar alla uppgifter genom sitt nära samarbete med Sveriges Kommuner ch Landsting (SKL) och uppdaterar alla e-tjänster så att innehållet och krav på information i e-tjänsterna uppfyller gällande lagar och förordningar.

Redan nu kan kommunerna avropa från ett komplett formulär bibliotek – en så kallad e-formulärtjänst. Formulären publiceras på respektive kommuns hemsidor. Formulärbiblioteket innehåller allt inom arbetsrätt, miljö, plan och bygg, näringsliv och fritid, socialtjänst samt överförmyndarmyndigheten.

Källa: SKL Kommentus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *