Kommunalt bolag utan insyn

Det kommunala bolaget Bixia ProWin AB behöver enligt sin bolagsordning inte tillfråga ägarkommunerna inför förvärv, ägande och avyttrande av andra bolag. Detta strider mot kommunallagen och minskar den kommunala kontrollen, rapporterar Den Nya Välfärden.

Bixia ProWin bildades i mars 2012 och syftet var att koncentrera den kommunala vindkraftsproduktionen i ett bolag. I ProWins bolagsordning anges att ägarkommunerna inte ska få ta ställning till bolagets köp av hela eller delar av andra företag trots att kommunallagen anger att kommunala bolag har sådan skyldighet.

ProWins bolagsordning har i sin nuvarande utformning inte blivit godkänd av kommunfullmäktige i någon av ägarkommunerna.

– I ProWin finns idag värden för hundratals miljoner kronor och dessa riskeras utan att ägarkommunerna ens får ta ställning, säger Micha Velasco, Företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

Bolagsordningen står i direkt strid med reglerna om demokratisk insyn och kontroll av kommunala bolag.

– ProWins bolagsordning är både olämplig och olaglig. Företagarombudsmannen uppmanar de delägande kommunerna att genast verka för ändring av ProWins bolagsordning så att den uppfyller lagens krav, säger Micha Velasco.

Bixia ProWin AB ägs av Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi.

Källa: Den Nya Välfärden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *