Konkurrensverket överklagar friande beslut mot SJ

Ny reviderad text den 4 februari 2014: I ett beslut från Förvaltningsrätten i Stockholm skriver domstolen att SJ kan vara en upphandlande enhet enligt LUF (lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster).

Vid bedömningen av om den verksamhet som SJ bedriver omfattas av LUF kommer domstolen därefter fram till att de tekniska reglerna om så kallade tåglägen medför att LUF inte är tillämplig i detta fall och att SJ därför inte kan åläggas att betala den upphandlingsskadeavgift/ böter som Konkurrensverket krävt.

– Det är viktigt att få rättsläget fastställt i högre instans eftersom vi inte delar förvaltningsrättens syn på frågan, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

– Förvaltningsrätten konstaterar visserligen att SJ kan betraktas som en upphandlande enhet och att det inte påverkas av att SJ verkar på en till viss del konkurrensutsatt marknad, och det är vi mycket nöjda med. Men rätten delar inte vår syn rörande de tekniska villkoren för SJ:s verksamhet och fastställer därför inte att SJ behöver upphandla enligt LUF. Därför överklagar vi beslutet.

Konkurrensverkets krav är att SJ ska betala upphandlingsskadeavgift/ böter på sammanlagt 8,5 miljoner kronor för att städtjänster har upphandlats utan att ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *