Konsten att organisera för effektiv ledning och styrning

Konsten att organisera för effektiv ledning och styrning
En övervägande majoritet av alla yrkesverksamma är anställda i  organisationer som är strukturerade hierarkiskt. För att verksamheters och anställdas fulla potential skall kunna tas tillvara på bästa sätt bör organisationen byggas utifrån individens potential och möjligheter kopplat till uppdraget. Vad säger forskningen om hur man leder och tar vara på ​de personella resurserna på bästa möjliga sätt?
Ulf Lindberg, CEO, Enhancer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.