”Många läkare mår dåligt”

Den ljusa bilden av läkaryrket håller på att krackelera ordentligt. Det ger bra betalt och har gott anseende, den perfekta professionen för glidare, tror folk. Undersökning efter undersökning bekräftar i stället att för många inom kåren är yrket rena mardrömmen.
Det skriver läkaren Salomon Schulman i en debattartikel i Expressen. Han refererar bland annat till en artikel i den ansedda tidningen Lancet som rapporterar om missförhållanden som det skakas på huvudet åt. ”Läkare ska ju vara friska.”
Till exempel är siffrorna för antalet självmord i USA inom läkarskrået dubbelt så höga som bland andra med professionella yrken. Detta trots att man vet att läkare lever sundare än motsvarande kategorier.
Man ska vara duktig
Schulman konstaterar: ”Man ska vara duktig som doktor. Klara allt. Den inbillade omnipotensen är också inkörsporten till det kommande sönderfallet. Att vara diagnostiker, präst, kurator, sjuksyster på en och samma gång klarar inte den mest empatiske.”
Han pekar också på att även familjerna blir lidande. ”Ofta ser inte barnen sin förälder annat än i utmattat skick. Dyra semestrar, flott boende och lyxigt leverne väger inte upp den utbrändhet många drabbas av.”
Fatta beslut i team
Ett förslag i Lancetartikeln torde vara applicerbart även i Sverige, menar Schulman. Svåra beslut ska inte fattas av en doktor ensam utan av ett team. ”Frågan är om maktfullkomliga sjukvårdsbyråkrater eller politiker som räknar på genomströmningar och inte kvalitet kommer att acceptera en sådan, mer kostbar, modell”, undrar debattören till sist.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.