Ny myndighet för psykologiskt försvar

En ny myndighet ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret. Myndigheten ska ha nära samarbete med myndigheterna för försvarsunderrättelse och eventuellt få rätt till signalspaning. Men redan hörs kritik.

Anders Danielsson, utredare och landshövding.

Regeringens särskilde utredare, Anders Danielsson, lade fram sina förslag i ett betänkande för inrikesminister Mikael Damberg (S) den 26 maj 2020. Danielsson har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag om en sådan myndighet.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) välkomnar utredningen, som han beskriver som viktig och gedigen, enligt Aftonbladet. Regeringens inriktning är att den nya myndigheten ska kunna inrättas 2022.

”Kraftsamling behövs”
– Vi behöver en kraftsamling på området. Aktörer som vill påverka Sverige kan göra det via digitala medier, och då måste vi ha en höjd beredskap, och det är därför vi tror att vi behöver en ny myndighet, säger ministern till tidningen.

Han pekar på att Sverige möter alltfler komplexa hot och på att främmande makt utnyttjar möjligheterna att sprida desinformation och propaganda. Då måste Sverige ha en stärkt förmåga att upptäcka det. Frågan om rätt till signalspaning är känslig, framhåller han vidare och därför ska regeringen nu lyssna noga på remissynpunkterna.

Desinformation i Coronakrisen
I ett mer officiellt uttalande från regeringen framhåller Mikael Damberg:
– Det är viktigt att se över hur det ska vara utformat för att kunna utföras i fredstid, vid höjd beredskap och ytterst i krig. Det handlar bland annat om att stärka förmågan att möta desinformation, något som vi också sett exempel på under den pågående Coronakrisen.

Samlad motståndskraft
Enligt utredningens förslag ska den nya myndigheten bland annat ”stödja, stärka, samordna och utveckla samhällets samlade motståndskraft inom det psykologiska försvaret genom att identifiera, analysera, och kunna möta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen”.

Dessutom ska den nya myndigheten ”sprida kunskap och löpande bidra till beredskapen vad gäller psykologiskt försvar hos övriga berörda aktörer, som till exempel andra myndigheter, länsstyrelser, kommuner och organisationer som har behov av stöd”.

Utbildning och mediestöd 
Slutligen ska myndigheten även ”se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde, följa, beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör psykologiskt försvar samt stödja medieföretagen vad gäller att identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan i den utsträckning sådant stöd efterfrågas”.

Betänkandet, som regeringen nu kommer att skicka på remiss, är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

MSB skeptiskt
MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, uttryckte sig skeptiskt på tisdagen om bildandet av en ny myndighet. MSB ersatte för några år sedan Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar vid bildandet den 1 januari 2009.

Kritiska röster hördes också om att den nya myndigheten för psykologiskt försvar ska få lov att signalspana.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *