Nya undersökningar visar omfattande misstro till offentlig upphandling

Mer än hälften, 54 procent, av svenska folket misstror offentliga upphandlingar. Och majoriteten tycker att både köpare och säljare har ansvar för att reglerna följs. Det visar en av flera nyligen genomförda enkäter på området.

Vidare anser 58 procent att både köpare och säljare har ett lika stort ansvar för att regler följs och att korruption och svartjobb motverkas.

Samhällsbyggnadssektorn pekas ofta ut som särskilt drabbad av korruption och oetiskt beteende. Därför har Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i samarbete med Transparency International Sverige, Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd, Sveriges Kommuner och Landsting och Byggcheferna låtit genomföra ett antal studier som ska belysa etik och moral i samhällsbyggnadssektorn.

Organisationen Byggchefernas enkät till 3 000 chefer i byggsektorn visar att sex av tio chefer i branschen tror att låga anbud kompenseras på annat sätt och hälften tror bestickning förekommer. En stark vilja finns dock att branschen agerar korrekt.

Sjunkande förtroende
Transparency International Sverige pekar i den litteraturstudie om etik och korruption inom samhällsbyggnadssektorn på att förtroendet för byggbranschen sjunkit mellan 2006 och 2010.

– Vi välkomnar branschens förebyggande åtgärder, men mycket finns kvar att göra. Kunskaperna om offentlig upphandling bör ökas och ett förstärkt lagskydd för whistleblowers bör införas, säger Ann Wilkens, styrelseordförande för Transparency International Sverige.

Etikfrågorna ligger högt på agendan. Det visar också en kartläggning av Sveriges Kommuner och Landsting och Samhällsbyggnadssektorns etiska råd, där branschorganisationerna och kommunledningar lyfter fram tydligt ledarskap och dialog som avgörande faktorer.

Om enkäterna
De svarande i Byggchefsbarometern utgörs av 1 600 entreprenörer, 650 byggherrar, 550 konsulter och 200 övriga. Undersökningsföretaget är Sverige Bygger.

För IVAs undersökning om byggsektorn har 1 009 intervjuer genomförts representativt bland män och kvinnor i Sverige i åldern 18-74 år. Undersökningen genomfördes den 27-30 augusti 2012 av YouGov.

Källa: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *