Rätt av kommun förbjuda bergvärme?

Det blev bakslag för de villaägare i Växjö som ville värma sina hus på annat sätt än med kommunens fjärrvärmenät. Det är innebörden i en dom från Stockholms tingsrätt.
”Om domen står sig visar det att konkurrenslagen behöver omarbetas”, menar Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas riksförbund. I en debattartikel i Dagens Industri (2015-11-17) skriver han att kommunens agerande skadar värmepumps- och småhusmarknaden.
Konkurrensverket menade i sin stämningsansökan mot Växjö kommun att kommunen inte får sätta konkurrensen ur spel genom att ställa villkor på att fastigheterna måste anslutas till kommunens fjärrvärmenät.
Nu kan fler kommuner komma att ställa liknande krav som Växjö, vilket skulle undergräva konkurrensen och göra att konsumenternas möjlighet att välja värmesystem helt försvinner, menar myndigheten.
– Jag är förvånad att tingsrätten valt att tolka konkurrensreglerna så snävt som den gjort. Jag hade hoppats att domstolen skulle tagit större hänsyn till den skada som konsumenterna lidit, och hur det påverkar företag som levererar alternativa värmesystem, säger Dan Sjöblom.
Konkurrensverket har till den sjunde december på sig att besluta om domen ska överklagas till Marknadsdomstolen.

0 thoughts on “Rätt av kommun förbjuda bergvärme?

 1. Intressant utslag
  Ur ett klimat och hållbarhetsperspektiv kan detta inte vara riktigt.
  1. Bergvärme plus solceller för el och solpaneler för värmealstring kan sammantaget innebära att ett hus inte behöver någon extern tillförsel av energi.
  Överskottsenergin som alstras under sommaren pumpas ner i berggrunden och pumpas upp under vintern.
  Detta är möjligt med dagen teknik – utan att kräva extremt välisolerade hus.
  2. Fjärrvärmen i Växjö kan man anta släpper ifrån sig växthusgaser i stor omfattning. Detta måste upphöra.
  Kan Växjö fjärrvärme levereras på ett hållbart sätt – helt klimatneutralt, främst utan att släppa ifrån sig växthusgaser så kan domstolsutslaget vara OK.
  3. De mest klimatvänliga alternativen måste prioriteras, och detta måste ske nu. Paris-konferensen och exempelvis den f.d. meteorologen Per Holmgren är viktiga instanser att lyssna på. Klockan är 5 i 12 när det gäller klimathoten. Varje försening av aktiva vettiga insatser i nuläget kommer att kosta oerhört i framtiden.
  Om detta utslag står fast blir kravet på Växjö fjärrvärme att omedelbart se till att inga klimatpåverkande utsläpp sker från verket.

  1. Tack för kommentarer! Låt oss se vad den fortsatta processen ger för utslag. /Bo Höglander, redaktionen

 2. Det måste ju vara något allvarligt fel på våra svenska lagar om de går att tolka på detta sätt. Samtidigt måste man fråga sig om inte tingsrätten förstått vem man är till för? Återigen missar man helheten och intentionen i lagen för en detalj.
  Det är allvarligt ur många synvinklar om inte vi medborgare kan känna rättsäkerhet och trygghet med våra lagar när de så godtyckligt kan tolkas.
  Vi måste ha lättförståeliga och tydliga lagar, inte godtyckligt tolkningsbara för att ge jurister mer jobb…

  1. Tack för synpunkt! Din åsikt kan med fördel vidareförmedlas till lagstiftaren, det vill säga politiker av skilda kulörer i Sveriges Riksdag. Med vänlig hälsning Bo Höglander, redaktionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *