Skattemedel går till svarta hyror

– Skattepengar går direkt till organiserad brottslighet när socialtjänsten lämnar ekonomiskt bistånd till svartkontrakt. Det hävdar Anders Holmestig,vd Fastighetsägarna Sverige.

Trots nya regler fortsätter kriminella att missbruka hyresrätter genom olaglig andrahandsuthyrning till ockerhyror, framhåller han men påpekar samtidigt att de nya bestämmelserna i hyreslagen ger en unik möjlighet att ställa om till en trygg och rättvis och hyresmarknad utan kriminalitet.

– Men då krävs att myndigheterna tillämpar lagstiftningen kraftfullt och utan skygglappar.

Konkreta förslag
Organisationen Fastighetsägarna har ett antal förslag som de anser borde genomföras för att komma till rätta med problematiken med svarta hyror och förslumning.

För att komma till rätta med den bidragsfinansierade svartuthyrningen föreslår Fastighetsägarna följande:

  • Socialtjänsten ska kontrollera om den som söker ekonomiskt bistånd har ett vitt hyreskontrakt, det vill säga att det antingen är ett förstahandskontrakt eller en andrahandsuthyrning som har hyresvärdens godkännande.
  • Socialtjänsten ska kontrollera om andrahandshyran är skälig, det vill säga motsvarar den hyra som förstahandshyresgästen betalar till hyresvärden. Högre hyror strider mot lagen.
  • Socialtjänsten ska påtala felaktig folkbokföring. Det är sedan 2018 brottsligt att vara felaktigt folkbokförd.

Om nuvarande lagstiftning inte ger socialtjänsten behörighet att göra dessa kontroller behöver regeringen omgående tillsätta en utredning med uppdrag att täppa till luckorna i lagstiftningen, avslutar Anders Holmestig sitt debattinlägg i Expressen.

OFFENTLIGA AFFÄRER söker vd:n för ytterligare kommentarer.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.