Söktjänster kan hota personlig säkerhet

I ärenden där det förekommer våld, hot om våld, kontroll och liknande, känns det väldigt olustigt att personer med ett fåtal musklick kan söka reda på dina och din familjs personuppgifter.
Det menar Joel, socialsekreterare, som av säkerhetsskäl inte vill uppge sitt efternamn, i en debattartikel i Aftonbladet. Redaktionen känner dock till debattörens fullständiga identitet.
– Det är för lätt att hitta personuppgifter om oss som jobbar i riskyrken, påpekar debattören som anser att möjligheten för dessa personer att få sina uppgifter bortplockade från dessa webbplatser bör ses över.

 
Av ren säkerhet
– Detta av ren säkerhet för oss och våra familjer. Det ingår i vårt arbete att ge svåra och ibland livsomvälvande besked om exempelvis avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd eller sjukpenning och besked om tvångsvård.
Skribenten är inte emot den möjlighet dessa sidor ger, utan framhåller att det handlar om de fall där personen ifråga arbetar i ett yrke där fri tillgång till personuppgifter kan innebära en säkerhetsrisk.
Kan ske via arbetsgivaren
Processen att få sina personuppgifter borttagna skulle med fördel kunna ske genom arbetsgivaren, tillägger socialsekreteraren.
– Sverige är så vitt jag vet ett av få, om inte det enda, land där personuppgifter publiceras på det här sättet, avslutar Joel.
Hela artikeln via länken:
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pL4WaG/min-sakerhet-ar-hotad-av-natets-soktjanster
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.