Tolv sätt att upptäcka anbuds­karteller

Tycker du att något verkar misstänkt med anbuden i din upphandling? Konkurrensverket uppmanar att ta alla misstankar på allvar och publicerar en checklista med tolv tecken på att företag kan ha bildat anbudskartell.

 

Misstänkt höga priser?
Om alla eller majoriteten av anbuden är väsentligt högre än i tidigare upphandlingar, företagens prislistor eller en rimlig uppskattad kostnad, kan det vara fråga om artighetsanbud. Företagen är då med och lämnar anbud för syns skull, medvetna om att ett visst företag ska vinna.

Misstänkt olika priser?
Om ett företag lämnar väsentligt högre anbud i vissa upp-handlingar jämfört med andra, utan att det finns några uppenbara kostnadsskillnader, kan det tyda på en anbudskartell. Företagen kan då ha kommit överens om vem som ska vinna upp-handlingen för exempelvis en produkt eller inom ett visst område.

Misstänkt stora prisskillnader?
Om skillnaden är oförklarligt stor mellan det vinnande anbudet och de andra, kan några företag ha bildat en anbudskartell för att hålla prisnivån uppe. Det vinnande anbudet kommer då från ett företag som inte ingår i anbudskartellen och därför har lämnat ett lägre anbud.

Misstänkt lika priser?
Om flera företag lämnar identiska priser kan det innebära att de kommit överens om att försöka dela på kontraktet.

Misstänkt bojkott?
Om inga företag lämnar anbud kan det vara frågan om en samordnad bojkott för att påverka villkoren i upphandlingen. Företagen har då kommit överens om att avstå från att lämna anbud, så att de ska kunna dela upp en viss marknad mellan sig.

Misstänkt få anbud?
Om oförklarligt få företag lämnar anbud kan det finnas en marknadsdelningskartell. Syftet är att undvika konkurrens inom till exempel vissa geografiska områden. Företag avstår då från att lämna anbud inom ett område för att någon annan ska vinna upphandlingen där.

Misstänkt lika anbud?
Om anbuden hänvisar till överenskommelser i branschen som kan påverka priset, kan företagen ha kommit överens om gemensamma branschprislistor, förseningsavgifter eller andra försäljningsvillkor. Sådana överenskommelser är olagliga.

Misstänkt mönster?
Om samma företag vinner upphandlingen varje gång ett kontrakt ska förnyas, kan företagen ha delat upp marknaden mellan sig. Var uppmärksam på mönster, som att någon alltid lägger lägst anbud i ett visst område eller att företag verkar lämna lägst anbud enligt en turordning.

Misstänkt underleverantör?
Om ett företag som vunnit en upphandling ger uppdrag till andra som lämnat högre anbud i samma upphandling, kan det tyda på en anbudskartell. Företagen har då kommit överens om att vinnaren ska kompensera konkurrenterna genom att anlita dem som underleverantörer.

Misstänkt slarviga anbud?
Om endast det vinnande anbudet är grundligt och detaljrikt sammanställt, medan de övriga verkar slarvigt gjorda, kan det tyda på en anbudskartell. Då har bara det vinnande företaget lagt ner resurser på arbetet med anbudet, medan de andra förlorar medvetet.

Misstänkta formuleringar?
Om det finns konstigheter i de olika anbuden eller i de frågor som företagen ställer till upphandlaren, kan det tyda på att
företagen har samordnat sig. Se upp med identiska formuleringar, samma fel i kalkyleringen eller samma brevpapper och formulär.

Misstänkt gemensamt anbud?
Om ett gemensamt anbud lämnas av fler företag än vad som är nödvändigt för att utföra uppdraget, kan det vara olagligt.

Har du stött på någon av dessa företeelser uppmanar Konkurrensverket till att ta kontakt med dem.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *