Värna yrkeshögskolans särart!

Yrkeshögskolan fyller tio år.
– Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, tycker Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

I ett inlägg på arbetsgivarorganisationens hemsida pekar hon på att yrkeshögskolan blivit en uppskattad jubilar som under sitt första decennium redan försett näringslivet med relevant kompetens. Det har skett med skräddarsydda lösningar för nischade branscher och avancerade specialistutbildningar.
Ökande konkurrens
Enligt Mia Bernhardsen har de eftergymnasiala yrkesutbildningarna stor betydelse för en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad. Ett exempel på yrkeshögskolans flexibilitet och lyhördhet gentemot marknadens behov fick man när avregleringen av Apoteksmonopolet genomfördes. Det skedde samma år som Yrkeshögskolan bildades.
Arbetsmarknaden behövde snabbt apotekstekniker. Yrkeshögskolan kunde genast tillskapa utbildningsplatser runt om i Sverige, vilket underlättade avregleringen av monopolet och bidrog till en lyckad entré för yrkeshögskolan.
Omställning i arbetslivet
Andra exempel som Mia Bernhardsen lyfter fram är digitaliseringen, den tekniska utvecklingen och en ökande efterfrågan på avancerade tjänster. Detta är exempel på processer som driver på en omställning av arbetslivet.
Till detta kan läggas diverse politiska mål, klimatomställning, energieffektivisering och integration. Allt detta driver på utvecklingen av nya yrkeskategorier och ett helt nytt innehåll i befintliga yrken.
Därför är det enlig Mia Bernhardsen viktigt att värna yrkeshögskolans särart, samtidigt som vi kan låta dess lyhördhet stå modell för fler utbildningsformer.
(Källa. Svenskt Näringslivs webbplats och Nyhetsbrev)
Bilden: Mia Bernhardsen. Foto: Ernst Henry Photography AB/Svenskt Näringsliv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *