Vill inte ingå i ny upphandlings­myndighet

Miljöstyrningsrådet vill inte bli del av en ny upphandlingsmyndighet. Sven-Olof Ryding, vd på Miljöstyrningsrådet, är hård i sin kritik över Statskontorets förslag.

Miljöstyrningsrådet har regeringens uppdrag att främja miljöanpassad offentlig upphandling.

– Vår kärnverksamhet med konkret rådgivning i form av framtagna detaljerade miljökrav till upphandlande myndigheters enskilda upphandlingar kan inte inrymmas i myndighetsarbete. Detsamma gäller arbetet med Helpdesk och utbildningar. Upphandlingsarbetet hos statliga myndigheter, kommuner och landsting men även näringslivet och dess leverantörer skulle drabbas, skriver Sven-Olof Ryding i ett pressmeddelande.

Han menar vidare att om Miljöstyrningsrådets verksamhet överförs i myndighetsform får det flera drastiska konsekvenser.

– Statskontorets förslag innebär en successiv nedmontering av det så framgångsrika arbetet med miljöanpassad offentlig upphandling i Sverige. Andelen miljökrav i offentliga upphandlingar skulle minska efter många års ökande trend. Sveriges nyvunna tätplacering i Europa avseende såväl miljöanpassad som socialt ansvarsfull offentlig upphandling kommer inte att kunna behållas, säger Sven-Olof Ryding.

Statskontorets slutsatser är svagt underbyggda och analyserade. Miljöstyrningsrådet saknar dessutom en konsekvensanalys i förslaget mot bakgrund av de stora ekonomiska konsekvenserna. Förslaget kan leda till förluster för den offentliga sektorn på uppemot tio miljarder kronor per år.

Statskontorets utredning byggde på regeringens bedömning att olika aktörer har problem med att hitta och ta del av det upphandlingsstöd som erbjuds. Statskontorets egna undersökningar visade dock att nio av tio upphandlande myndigheter vanligtvis hittar det stöd de behöver.

Enligt Miljöstyrningsrådet står problemet inte i rimlig proportion till förslaget att bilda en helt ny myndighet. Deras förslag är istället att Kammarkollegiet får agera som samordnare av den upphandlingsstödjande verksamheten.

– Det är en betydligt mindre ingripande åtgärd och dessutom både bättre och billigare, säger Sven-Olof Ryding.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *